Privacy statement

Privacy statement (versie 1.0, datum 10-03-2017)


CCV hecht veel belang aan privacy bij het gebruik van de gegevens van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten en websites van CCV. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw bestellingen te verwerken. Ook houden we u op de hoogte van wijzigingen die verband houden met uw (eerdere) bestellingen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. CCV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen wanneer die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.


CCV gebruikt de van u verzamelde gegevens op de volgende wijze:

  • CCV zal enkel persoonlijke informatie van zakelijke relaties vragen indien en voor zover dit nodig is om de gewenste dienst(en) te leveren en om te voldoen aan de nationale en internationale wet- en regelgeving.
  • Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over algemene ontwikkelingen en over speciale aanbiedingen en acties. Als u dit niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen.
  • CCV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen waanneer die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
  • Zakelijke relaties kunnen CCV verzoeken om een overzicht te krijgen van de persoonlijke gegevens die CCV over hen heeft verzameld en CCV vragen om eventuele onjuistheden te corrigeren. Indien u uw gegevens wenst te bekijken, verifiëren en/of wijzigen, gelieve ons een schriftelijke kennisgeving in die zin te sturen naar het emailadres aangegeven op het einde van dit Privacy Beleid.

Uw persoonlijke gegevens zijn vertrouwd bij CCV
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw MyCCV account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste beveiligingstechnieken. Ook wanneer uw gegevens voor de uitvoering van onze dienst naar derden worden gestuurd, leggen wij deze hoge eisen op aan deze derde. Geen enkele methode is volledig veilig maar wij streven naar maximale om uw gegevens te beheren en te beveiligen.


Delen data binnen concern?

CCV maakt onderdeel uit van een internationaal opererend concern met als moedermaatschappij CCV Groep B.V. Om tegen zo laag mogelijke kosten te kunnen werken en u een goede dienstverlening te kunnen bieden, kan CCV uw gegevens delen binnen concern. Deze bedrijven kunnen gevestigd zijn in landen met een andere wetgeving inzake gegevensverwerking en privacy dan het land waar CCV deze gegevens verzameld heeft. Door ondertekening van het contract stemt u ermee in dat deze gegevens internationaal gedeeld worden met gelieerde ondernemingen.


Opslaan van data buiten land van oorsprong?

Uw gegevens kunnen opgeslagen worden op servers gesitueerd in een land waar u uw bedrijf gevestigd heeft. Persoonlijke Gegevens zijn altijd onderhevig aan de lokale wetten van het rechtsgebied waar ze worden verzameld, gebruikt, medegedeeld en/of opgeslagen, en zijn toegankelijk voor de bevoegde overheidsautoriteiten en politiediensten in die rechtsgebieden.


Wijziging beleid

Bij veranderingen aan ons privacy beleid zullen we deze op onze website plaatsen en u zodoende informeren. Door onze web omgevingen te bezoeken en gebruiken gaat u akkoord met dit privacy beleid maar bent ik ook te allen tijde op de hoogte.


Verdere vragen

Als u nog vragen hebt over het gebruik van persoonsgegevens door CCV, neem dan contact op met onze afdeling Marketing